W standardzie gwarancja i ubezpieczenie na 1 mln PLN         Kontakt z Nami

Pompa ciepła powietrze / woda

Źródło ciepła - powietrze

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne. W przypadku obiektów gospodarczych i przemysłowych istnieje także możliwość wykorzystywania powietrza z pomieszczeń oraz powietrza wywiewanego na zewnątrz. Zastosowanie powie­trza z pomieszczeń lub wywiewanego powinno jednakże zostać ustalone  już we wstępnej fazie planowania.

Wykorzystywanie powietrza z pomieszczeń jako źródła ciepła ma uzasadnienie w przypadku obiektów przemysłowych z dużą ilością wywiewanego ciepłego po­wietrza lub gdy konieczne jest chłodzenie pomieszczeń. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie powietrza z zawartością amoniaku ani powietrza zanieczyszczonego chemicznie (np. powietrza odprowadzanego z budynków gospodarskich). Specjalnym przypadkiem jest kontrolo­wana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła. Do urządzeń wentylacyjnych wbudowuje się często pompy ciepła powietrze/powietrze.

Niskie, dobrze skalkulowane koszty instalacji stanowią znaczącą zaletę powietrza jako źródła ciepła. Wykorzysty­wanie powietrza nie wymaga żadnych zezwoleń. Pompy ciepła powietrze/woda mogą być ustawiane wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Ustawienie wewnętrzne wymaga kanałów powietrznych dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza zewnętrznego. Ustawienie na zewnątrz wymaga mniejszej przestrzeni; tu należy przestrzegać wskazówek dotyczących ustawienia (głównie ze względu na emisję akustyczną).

Pompy ciepła powietrze/woda stanowią niskobudżetową alternatywę w stosunku do innych źródeł ciepła. Eksploatuje się je najczęściej w systemie monoenergetycznym z punktem doboru (punkt biwalentny – punkt pracy równoległej) między -2 a -7 °C. W takim przypadku pompa ciepła pokrywa ok. 95-98% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię.

Korzyści dla inwestora.

  • ogólna dostępność dolnego źródła
  • relatywnie niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
  • kultura pracy i estetyka
  • małe wymagania przestrzenne
  • możliwość wprowadzenia odzysków ciepła
  • maksymalna temp zasilania do 60 C
  • możliwość pracy w systemie monoenergetycznym i biwalentnym.
  • Pompy Alpha innoTec mogą pokrywać 100% zapotrzebowania na ciepło

Certyfikaty

Dane Kontaktowe

4 DOM sp. z o.o.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 726 775 762
  ul. Wiślana 48
  05-092 Łomianki