Dom z Kotłem Kondensacyjnym

W naszej firmie uzyskacie Państwo profesjonalnie dobrany kocioł obliczony precyzyjnie wg zapotrzebowania budynku, parametrów pracy instalacji, zużycia ciepłej wody, strat wentylacyjnych.

Szkoła która mówi o zawyżonej mocy co najmniej o 50% miała uzasadnienie wiele lat temu kiedy podstawowym urządzeniem grzewczym był piec na paliwo stałe.

Przy dzisiejszym standzie wykończenia i ocieplenia budynku mieszkalnego zapotrzebowanie na 1m2 z reguły wynosi 50/60 watt. Precyzyjnie policzone wartości zapotrzebowania oraz ilość mieszkańców stanowią fundament do doboru mocy grzewczej kotła. Kolejnym czynnikiem wpływającym na dobór urządzenia są parametry pracy instalacji grzewczej, właściwy dobór grzejników i ogrzewań płaszczyznowych oraz automatyka.

Przybliżymy jedno z wielu zagadnień które najczęściej Państwo poruszacie.

Przykład. Dom o powierzchni 160m2(bez garażu), ogrzewany podłogowo na parterze i grzejnikami na piętrze,

  • obliczone zapotrzebowanie na ogrzewanie -50 W/m2
  • obliczone zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową -1 kW

160m2x 50 W/m2 = 8000W = 8 kW [zapotrzebowanie na ogrzewanie]

8 kW + 1 kW= 9 kW [zapotrzebowanie razem z wodą użytkową]

Oznacza to że w okresie grzewczym kiedy temperatura na zewnątrz waha się pomiędzy 0oC a – 10 oC zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku może wynosić pomiędzy 4-6 kW.

Podsumowanie: do omawianego budynku o powierzchni 160m2 idealnym urządzeniem jest kocioł kondensacyjny 11 kW o mocy modulowanej 3-11 kW.
Serwisując kotły bardzo często spotykamy się z przypadkami zainstalowania urządzenia o mocy 24kw ( 8-24 ) gdzie dolny zakres mocy 8kW znacznie przewyższa zapotrzebowanie na średnią moc cieplna budynku w okresie zimy ( w naszym przypadku 4-6 kW) powodując częste załączanie i wyłączanie.

Taktowanie palnika polegającą na częstym załączaniu i wyłączaniu kotła bardzo skraca żywotność kotła i diametralnie wpływa na pobór paliwa ponieważ prawie wszystkie urządzenia niezależnie od mocy startują z pełną mocą.

Mając serwis kotłów od wielu lat mamy do czynienia z przewymiarowaniem kotłów nawet o 300% zapotrzebowania.

Przykład 1.Wydruk z programu serwisowego Wolfa dobrze dobranego kotła

Przykład 2. Wydruk z programu serwisowego Wolfa źle dobranego kotła

Zrozumiałym jest że zbyt mała moc spowoduje nie dogrzewanie budynku, zaś przewymiarowanie wygeneruje kosztowne straty rozruchowe, kominowe oraz częste załączanie się urządzenia grzewczego wpływające na skrócenie żywotności kotła nawet o 70%. Prowadząc serwis kotłów od wielu lat mamy do czynienia z błędnym wyborem kotłów i instalacji skutkujących potężnymi rachunkami za gaz.

Technika kondensacji polega na wykorzystaniu ciepła zawartego w spalinach, a ściślej mówiąc w parze wodnej zawartej w spalinach. Kocioł tradycyjny w czasie pracy nie posiada możliwości odzyskania tego ciepła, jest ono oddawane przez komin do atmosfery. Temperatura spalin w kotłach tradycyjnych może osiągać nawet 150OC. W kotłach kondensacyjnych firmy Wolf spaliny osiągają temperaturę poniżej 40OC. Tak znaczna różnica temperatury spalin możliwa jest dzięki wykorzystaniu wysokowydajnego wymiennika ciepła, w którym zachodzi wykorzystanie pary wodnej ze spalin, czyli kondensacja.

Para ta pochodzi z dwóch źródeł:

  • wilgoci zawartej w powietrzu pobranym do spalania
  • wody, która powstała w wyniku procesu spalania gazu

W kotłach kondensacyjnych schłodzenie spalin odbywa się za pomocą temperatury powrotu wody z instalacji centralnego ogrzewania. Temperatura, przy której zachodzi wykroplenie pary wodnej, jest różna dla różnych rodzajów paliw i zależna od składu chemicznego paliwa (w tym od zawartości dwutlenku węgla). Wynosi ona: dla gazu GZ-50 około 53OC, a dla oleju opałowego – około 47OC. Obniżając temperaturę spalin poniżej temperatury rosy (schładzając spaliny), uzyskujemy znaczną ilość ciepła. Wielkość tego zysku kształtuje się na poziomie: 4–10%. Wobec tego uzyskujemy dodatkową ilość ciepła ponad wartość 100%. Paradoks polega głównie na tym, iż pierwotnie przyjęto za 100% ilość ciepła, które jesteśmy w stanie uzyskać ze spalania gazu lub oleju opałowego, bez uwzględnienia ciepła kondensacji. Jeżeli do naszych 100% uzyskanych z gazu dodamy kolejne 4-10% uzyskane ze skroplenia spalin, otrzymujemy sumaryczną sprawność kotła powyżej 100%.

W celu odzyskania ciepła kondensacji i ciepła ze spalania gazu, niezbędne jest zastosowanie w kotle specjalnego wymiennika ze stopu Alu-Krzemu. Dzięki swoim właściwościom przekazywania ciepła i odporności na korozyjne działanie kondensatu powstającego w kotle, stop ten może pracować w komorach spalania z odzyskiem ciepła kondensacji.

Tradycyjne kotły mogą również pracować przy niskiej temperaturze spalin, ale agresywny odczyn kondensatu jest szkodliwy dla ich żeliwnych lub stalowych wymienników ciepła, prowadząc do ich uszkodzenia oraz szybkiego zużycia.

Kotłownie Wolf

Firma Wolf jest uznanym producentem w dziedzinie technologii i urządzeń energooszczędnych. W swojej ofercie posiada między innymi kotły kondensacyjne: gazowe i olejowe, niskotemperaturowe kotły grzewcze. Urządzenia są wytwarzane we własnych zakładach w Bawarii - „pod jednym dachem”. 

Są to gazowe, kondensacyjne kotły grzewcze oraz gazowe centrale kondensacyjne, które wraz z zespolonymi z nimi zasobnikami warstwowymi c.w.u. łączą następujące właściwości: pracę przyjazną dla środowiska i oszczędność energii, z przejrzystą budową oraz utrzymaniem maksymalnego komfortu obsługi i korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Rozwiązania technologiczne zmniejszają koszty użytkowania i pracy urządzeń grzewczych oraz innych oferowanych produktów. Osiągają także maksymalną efektywność  wykorzystania energii dzięki ścisłemu przestrzeganiu standardów, a często nawet ich przekraczaniu. 

Sztandarowym produktem jest kocioł kondensacyjny CGB. 

Kotły CGB, CGB-K wyposazoną w wymiennik ze stopu aluminiowo-krzemowego, który posiada unikalne własciwosci przekazywania ciepła i charakteryzuje sie wysoka odpornością na korozyjne działanie kondensatu powstającego w kotle. Dodatkowo, zastosowano w nim technologie ALU-Pro i pokryto warstwa polimerowa zwiększająca efektywność spalania oraz czystość komory spalania. Wydajność i energooszczędność to najważniejsze zalety każdego urządzenia grzewczego. Aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej, w kotłach CGB, CGB-K zastosowano modulowaną pompę obiegową klasy energetycznej A. Nad oszczędnym wykorzystaniem energii czuwa również inteligentny system regulacji WRS, dający możliwość obsługi do 7 obiegów grzewczych oraz pracy w trybie pogodowym. Jego niezwykła łatwość obsługi, użytkownik będzie mógł docenić codziennie podczas wielu lat bezproblemowej pracy. 

Konsekwencją zaawansowanej technologii jest gwarancja udzielana na urządzenia:

  • stojące kotły konwencjonalne – 6 lat
  • stojące kotły kondensacyjne (gazowe i olejowe), zasobniki oraz kolektory słoneczne – 5 lat
  • pozostałe urządzenia– 2 lata.

Przyjdź do nas a dobierzemy odpowiedni kocioł dla Twojego Domu z szerokiej oferty firmy Wolf.

Kotłownie Weishaupt
Kotłownie Viessman
Kotłownie Atag
©2020 4DOM Sp. Z o.o. Designed By Other Media