Pompa Ciepła

W dobie dzisiejszych czasów pompa ciepła to nowoczesne rozwiązanie i zarazem energooszczędne. Nieustająco rosnące ceny paliw skłaniają nas do poszukiwania alternatywnych źródeł energii.

W procesie budowy domu wybierając pompę ciepła pamiętajmy że eliminujemy koszty kotłowni, zarazem komina, czy też doprowadzenia gazu. Jednoznacznym jest fakt, że teoretyczne podwyższenie kosztów budowy w krótkim okresie czasu przyniesie zwrot.

Najważniejsze elementy gwarantujące inwestorowi oszczędną i komfortową eksploatację.

 • Obliczone zapotrzebowania na energię cieplną budynku- wykonanie ozc uwzględniające parametry izolacyjności  przegród (ściany, sufity, okna), wentylacji, ustawienie budynku, ilość mieszkańców, rodzaj pomieszczenia i wiele innych niezbędnych danych
 • Dobranie elementów grzewczych bazujących na niskotemperaturowych parametrach 35-40 oC
 • Wykonanie projektu ogrzewań podłogowych/ściennych uwzględniającego aranżacje wewnętrzne ograniczające powierzchnie grzewcze, rodzaj podłogi (drewno, ceramika), przeznaczenie pomieszczeń
 • Precyzyjne dobranie mocy pompy, długości kolektora, uwzględnienie pracy grzałek elektrycznych
 • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej zapewniające równomierny rozkład temperatur w budynku
 • Zarządzanie temperaturą wewnętrzną poprzez automatykę

Swoje doświadczenia opieramy na "szkole" niemieckiej i skandynawskiej która od wielu lat zajmuje się rozwijaniem wiedzy w zakresie źródeł niskotemperaturowych stosownych także do ogrzewania i chłodzenia budynków wielkokubaturowych takich jak magazyny wysokiego składowania, hale produkcyjne czy biurowce. Takie rozwiązania często nie tylko obniżają koszty eksploatacyjne (do 40%) ale również ograniczają nakłady inwestycyjne.

Krążące mity dotyczące wysokich kosztów eksploatacji pompy ciepła podobnie jak niezdrowego ogrzewaniu podłogowego biorą się z braku wiedzy wykonawczej lub z oszczędności na ważnych elementach instalacji (szacuje się że tylko co dziesiąta instalacja podłogowa w Polsce wykonana jest poprawnie).

Pompa ciepła glikol / woda

Grunt jako źródło ciepła

Grunt magazynuje ciepło otoczenia sezonowo, a więc przez dłuższy okres. Powoduje to, że na przestrzeni roku mamy do dyspozycji ciepło o relatywnie stałej wysokiej temperaturze, a dzięki temu - wysoki współczynnik COP.

Wykorzystywanie ciepła zmagazynowanego w ziemi odby­wa się przez wymienniki gruntowe poziome (kolektor płaski) lub pionowe (sondy ziemne).

Ciepło pobierane jest w obiegu zamkniętym (obieg solan­kowy), w którym poprzez parownik oddawane jest do obie­gu czynnika roboczego pompy ciepła.

Wydajność określana jest zasadniczo przez właściwości gle­by oraz ilość występującej w niej wody i minerałów. Stale wilgotne grunty są lepszymi źródłami ciepła niż grunty su­che i piaszczyste. Grunt regeneruje się przede wszystkim przez wnikające do niego opady.

Wierzchnia warstwa nie może być więc zabudowana czy też pokryta nieprzepuszczalnymi elementami.

Poziomo ułożony wymiennik gruntowy wymaga większej po­wierzchni – ok. 1,5 do 2,5 większej niż ogrzewana powierz­chnia mieszkalna. Powierzchnia ułożenia wymiennika musi być dostępna, niezabudowana oraz nieprzykryta elementami nieprzepuszczającymi wody. Wymiennik układa się na głębokości 1,2-1,5m.

Na obszarach nowego budownictwa możliwe jest ułożenie kolektorów w bardzo prosty sposób już w trakcie prac bu­dowlanych. Z wymaganej powierzchni zostaje zebrana warst­wa gruntu, a po ułożeniu wymiennika ponownie zasypana. Wymiennik może być ułożony także w odpowiednim rowie. Ogranicza to zakres robót ziemnych. Jeśli żaden z tych spo­sobów nie jest możliwy, istnieje możliwość wykonania piono­wego wymiennika gruntowego.

Korzyści dla inwestora

 • komfort i estetyka
 • niskie koszty eksploatacji
 • bezpieczeństwo w zakresie stabilności dolnego źródła
 • przewidywalność ponoszonych kosztów
 • możliwość zastosowania chłodzenia pasywnego
 • 100% pokrycie ogrzewania budynku i ciepłej wody
Pompa ciepła powietrze / woda
Pompa ciepła woda / woda
©2019 4DOM Sp. Z o.o. Designed By Other Media