Dom z Rekuperacją

Wentylacja mechaniczna  z odzyskiem ciepła.

Jakie ma zadanie i do czego służy?

System zapewniający odpowiednią wymianę powietrza w budynku przy zachowaniu jej niezbędnej równowagi. Poprzez zastosowanie w układzie centrali wentylacyjnej użytkownik posiada możliwość regulacji ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza. Dodatkową korzyść daje wykorzystanie  zamontowanego w centrali wentylacyjnej wymiennika ciepła, którego zadaniem jest  odzysk  energii cieplnej zawartej w usuwanym  z budynku ciepłym i wilgotnym powietrzu. Energia ta w tradycyjnym systemie wentylacyjnym (wentylacja grawitacyjna) jest  usuwana z  budynku i tracona bezpowrotnie. Dobrze skonstruowany i wykonany w ten sposób system wpływa znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplną potrzebną do jego ogrzania.

Jak to działa?

Świeże powietrze zewnętrzne  jest dostarczane do budynku poprzez czerpnię powietrza, która w zależności od  konkretnego rozwiązania jest umieszczona w ścianie lub na dachu budynku, opcjonalnie może przepływać też przez gruntowy wymiennik ciepła (GWC) . Po przejściu przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej kanałami wentylacyjnymi trafia do pomieszczeń użytkowych takich jak: salon, gabinet, sypialnia, pokój dziecięcy.

Powietrze zewnętrzne po wstępnej obróbce termicznej w wymienniku ciepła centrali wentylacyjnej dalszą energię odbiera od instalacji grzewczej budynku, wszelkich urządzeń wytwarzających ciepło (np.:  urządzenia elektryczne), przebywających w budynku osób i ogrzewa się w ten sposób.

Poprzez otwory drzwiowe świeże powietrze trafia do pomieszczeń, w których w związku z ich przeznaczeniem zazwyczaj panuje podwyższona temperatura i wilgotność: kuchnia, łazienka, pralnia. Pomieszczenia o podwyższonej temperaturze i wilgotności są miejscem z którego ogrzane i wilgotne powietrze poprzez analogiczny system wywiewny, kanałami wentylacyjnymi jest zabierane i trafia do wymiennika ciepła centrali wentylacyjnej oddając tam swoją energie cieplną powietrzu nawiewanemu, a następnie jest usuwane z budynku i cykl powtarza się.

 

Jak to jest zbudowane?

Centrala wentylacyjna – urządzenie będące sercem całego układu, wyposażone w wentylator nawiewny i wywiewny oraz wymiennik ciepła umożliwiający odbiór energii cieplnej.  Urządzenie w zależności od wydajności posiada stosunkowo nieduże wymiary, które w zależności od potrzeb i aranżacji może zostać zainstalowane: na poddaszu, w pomieszczeniu technicznym, kotłowni, garażu.

Centrala jest wyposażona w system filtrów, gwarantujących przy należytym użytkowaniu, odpowiednią  jakość powietrza nawiewanego  pozbawionego nieczystości stałych. Ponadto centrala, w zależności od rodzaju jest wyposażona w regulator, umożliwiający swobodne i dopasowane do indywidualnych  potrzeb użytkownika programowanie urządzenia.

Ze względu na rodzaj wymiennika ciepła zastosowanego w centrali możemy spotkać dwa główne rodzaje  central  wentylacyjnych:

Centrala z wymiennikiem  krzyżowym

 

        

 

Centrala z wymiennikiem obrotowym

            

  

System dystrybucji powietrza

Nawiewane świeże powietrze jest dostarczane do pomieszczeń użytkowych poprzez wentylator nawiewny centrali wentylacyjnej systemem kanałów wentylacyjnych i po rozprężeniu w skrzynce rozprężnej  anemostatami  lub kratkami wentylacyjnymi trafia do miejsca swojego przeznaczenia zgodnych z  projektem.

Analogiczna sytuacja  odbywa się w układzie wywiewnym gdzie wentylator wywiewny centrali wentylacyjnej poprzez system kanałów odprowadza ciepłe i wilgotne powietrze na zewnątrz budynku odbierając od niego energie cieplną w wymienniku ciepła centrali wentylacyjnej.

Ze względu na rozdział powietrza system dystrybucyjny możemy wykonać w zależności od potrzeb i możliwości w dwóch wariantach:

System trójnikowy z rur ocynkowanych w izolacji termicznej. System zakładający prowadzenie przewodów po wierzchu w pomieszczeniach, wymagający  większej ilości miejsca do poprowadzenia instalacji (duże przekroje prowadzonych przewodów). Najczęściej wymaga  wykonania dodatkowo: sufitów podwieszanych i zabudowy kanałów w celu ich ukrycia i dopasowania instalacji do aranżacji pomieszczeń. System przeznaczony głownie do budynków modernizowanych.

System rozdzielaczowy (rozdzielacz nawiewny- rozdzielacz wywiewny) z rur tworzywowych PEHD o średnicy do 90  mm najczęściej prowadzonych w warstwach izolacyjnych stropów i na poddaszach. System charakteryzuje się niewielką ilością miejsca potrzebną do rozprowadzenia instalacji, łatwością prowadzenia instalacji, wysoką kulturą pracy. Ponadto system praktycznie niewidoczny po zainstalowaniu pozostawiający w widocznych miejscach tylko punkty nawiewu lub wywiewu w formie anemostatów lub kratek wentylacyjnych. Łatwy do utrzymania w czystości.

Dlaczego wentylować?

Wysoki komfort użytkowy i optymalizacja kosztów eksploatacyjnych poprzez :

    -      zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego i czystego powietrza

    -       usunięcie z budynku nadmiaru wilgoci przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni

    - usunięcie nadmiaru: dwutlenku węgla i zapachów

    - obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez odzysk energii z usuwanego z budynku powietrza.

Rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła

Systemy świeżego powietrza Zehnder Comfosystems odzyskują ok. 90% ciepła z powietrza wywiewanego i podgrzewają tym powietrze nawiewane. To pozwala na istotne oszczędności kosztów ogrzewania. Poprzez załączony wcześniej wymiennik ciepła powietrze z zewnątrz zostaje wstępnie podgrzane. Poprzez to wzrasta efektywny stopień odzysku ciepła o kolejne 4% do 5%. Systemy wymienników ciepła Zehnder Comfofond wykorzystują temperaturę z wnętrza ziemii na głębokości 1,50- 2,00m.

Ziemia zimą z temperaturą ciepła ok. 8 stopni C oddaje energię do świeżego powietrza i podgrzewa powietrze zanim dotrze do urządzania wentylującego. W lecie zasada ta działa odwrotnie przy temperaturze ziemii ok. 12stopni C. Ciepłe powietrze zewnętrzne jest schładzane i doprowadzane bezpośrednio do domu. Dzięki temu "efektowi chłodzenia" okna mogą pozostać zamknięte a ciepłe powietrze pozostanie na zewnątrz

Pakiet gruntowego wymiennika ciepła Zehnder Comfofond zawiera dobrane do siebie komponenty do łatwego złożenia: - ładna w formie czerpnia ze stali szlachetnej, łatwe do czyszczenia, gładkie wewnątrz rury z tworzywa sztucznego (HDPE) z dużą powierzchnią wymiany ciepła przez zewnetrzne profilowanie, proste w montażu przeprowadzenie w murze, skrzynka zbiorcza do usuniecia skroplin powstałych w systemie.

Solankowy wymiennik ciepła

Solankowy wymiennik ciepła Zehnder Comfofond L został opracowany specjalnie dla podpiwniczonych budynków z podchodząca wodą lub budynków niepodpiwniczonych. Przy Comfofond L za pomocą węża PE wypełnionego solanką pobrana zostaje energia okolicy (ciepło lub zimno) i doprowadzona przez pompę do wymiennika ciepła wodno-powietrznego. Konieczne jest w tym przypadku zintegrowanie kilku urządzeń. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło względnie zimno do powietrza napływającego, zanim to dotrze do urządzenia wentylującego. Rozłożenie weża PE następuje na głębokości 1,5 m, np. w wykopie budowlanym lub w zakresie przyłączy do domu

Rekuperacja bez gruntowego wymiennika ciepła
©2019 4DOM Sp. Z o.o. Designed By Other Media