Pompa Ciepła

Pompa ciepła do ogrzewania domu

W dobie dzisiejszych czasów pompa ciepła to nowoczesne rozwiązanie i zarazem energooszczędne. Nieustająco rosnące ceny paliw skłaniają nas do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Pompa ciepła do ogrzewania domu to urządzenie, które idealnie wpisuje się w zasady budownictwa ekologicznego. Nie tylko w nowo powstałych budynkach można zdecydować się na jej montaż — na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego instalujemy pompy ciepła w zamieszkałych już domach.

W procesie budowy domu wybierając pompę ciepła pamiętajmy, że eliminujemy koszty kotłowni, zarazem komina, czy też doprowadzenia gazu. Jednoznacznym jest fakt, że teoretyczne podwyższenie kosztów budowy w krótkim okresie czasu przyniesie zwrot. Z naszej strony oferujemy montaż pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, w zależności od parametrów budynku i potrzeb mieszkańców. Pompa ciepła do ogrzewania domu współpracuje także z innymi systemami, jak na przykład ogrzewaniem podłogowym, co jeszcze bardziej obniży koszty zużycia energii.

Najważniejsze elementy gwarantujące inwestorowi oszczędną i komfortową eksploatację.

 • Obliczone zapotrzebowania na energię cieplną budynku- wykonanie ozc uwzględniające parametry izolacyjności  przegród (ściany, sufity, okna), wentylacji, ustawienie budynku, ilość mieszkańców, rodzaj pomieszczenia i wiele innych niezbędnych danych
 • Dobranie elementów grzewczych bazujących na niskotemperaturowych parametrach 35-40 oC
 • Wykonanie projektu ogrzewań podłogowych/ściennych uwzględniającego aranżacje wewnętrzne ograniczające powierzchnie grzewcze, rodzaj podłogi (drewno, ceramika), przeznaczenie pomieszczeń
 • Precyzyjne dobranie mocy pompy ciepła, długości kolektora, uwzględnienie pracy grzałek elektrycznych
 • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej zapewniające równomierny rozkład temperatur w budynku
 • Zarządzanie temperaturą wewnętrzną poprzez automatykę

Gruntowa pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła wykorzystuje naturalne źródła energii, aby ogrzewać cały budynek. Takie rozwiązanie jest nie tylko korzystniejsze z punktu widzenia oszczędności utrzymania domu, ale także ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Pompa ciepła powietrzna pobierając energię z zewnątrz budynku jest w stanie nie tylko go ogrzać, ale także schłodzić.

Swoje doświadczenia opieramy na "szkole" niemieckiej i skandynawskiej która od wielu lat zajmuje się rozwijaniem wiedzy w zakresie źródeł niskotemperaturowych stosownych także do ogrzewania i chłodzenia budynków wielkokubaturowych takich jak magazyny wysokiego składowania, hale produkcyjne czy biurowce. Takie rozwiązania często nie tylko obniżają koszty eksploatacyjne (do 40%) ale również ograniczają nakłady inwestycyjne. Pompa ciepła do ogrzewania domu zyskuje na popularności, ze względu na większą świadomość inwestorów na temat odnawialnych źródeł energii. W czasach, gdy ochrona środowiska ma ogromne znaczenie, pompa ciepła idealnie wpisuje się w założenia ekologicznych systemów ogrzewania.

Krążące mity dotyczące wysokich kosztów eksploatacji pompy ciepła powietrznej podobnie jak niezdrowego ogrzewaniu podłogowego biorą się z braku wiedzy wykonawczej lub z oszczędności na ważnych elementach instalacji (szacuje się że tylko co dziesiąta instalacja podłogowa w Polsce wykonana jest poprawnie). Gruntowna pompa ciepła to inwestycja, która zwróci się w ciągu kilku lat, przekładając się na niższe koszty utrzymania domu. Węgiel i inne paliwa ciągle drożeją, a ich zasoby się kurczą, dlatego już za kilka lat pompa ciepła powietrzna może stanowić standard w każdym nowym obiekcie mieszkalnym i użytkowym.

Pompa ciepła glikol / woda

Grunt jako źródło ciepła

Grunt magazynuje ciepło otoczenia sezonowo, a więc przez dłuższy okres. Powoduje to, że na przestrzeni roku mamy do dyspozycji ciepło o relatywnie stałej wysokiej temperaturze, a dzięki temu - wysoki współczynnik COP.

Wykorzystywanie ciepła zmagazynowanego w ziemi odby­wa się przez wymienniki gruntowe poziome (kolektor płaski) lub pionowe (sondy ziemne).

Ciepło pobierane jest w obiegu zamkniętym (obieg solan­kowy), w którym poprzez parownik oddawane jest do obie­gu czynnika roboczego pompy ciepła.

Wydajność określana jest zasadniczo przez właściwości gle­by oraz ilość występującej w niej wody i minerałów. Stale wilgotne grunty są lepszymi źródłami ciepła niż grunty su­che i piaszczyste. Grunt regeneruje się przede wszystkim przez wnikające do niego opady.

Wierzchnia warstwa nie może być więc zabudowana czy też pokryta nieprzepuszczalnymi elementami.

Poziomo ułożony wymiennik gruntowy wymaga większej po­wierzchni – ok. 1,5 do 2,5 większej niż ogrzewana powierz­chnia mieszkalna. Powierzchnia ułożenia wymiennika musi być dostępna, niezabudowana oraz nieprzykryta elementami nieprzepuszczającymi wody. Wymiennik układa się na głębokości 1,2-1,5m.

Na obszarach nowego budownictwa możliwe jest ułożenie kolektorów w bardzo prosty sposób już w trakcie prac bu­dowlanych. Z wymaganej powierzchni zostaje zebrana warst­wa gruntu, a po ułożeniu wymiennika ponownie zasypana. Wymiennik może być ułożony także w odpowiednim rowie. Ogranicza to zakres robót ziemnych. Jeśli żaden z tych spo­sobów nie jest możliwy, istnieje możliwość wykonania piono­wego wymiennika gruntowego.

Korzyści dla inwestora

 • komfort i estetyka
 • niskie koszty eksploatacji
 • bezpieczeństwo w zakresie stabilności dolnego źródła
 • przewidywalność ponoszonych kosztów
 • możliwość zastosowania chłodzenia pasywnego
 • 100% pokrycie ogrzewania budynku i ciepłej wody
Pompa ciepła powietrze / woda
Pompa ciepła woda / woda
©2020 4DOM Sp. Z o.o. Designed By Other Media