Projektowanie

Projekt to czytelny zapis przewidywanych rozwiązań oczekujących na montaż.

Projekt jest niezbędną częścią inwestycji. Wykonanie  szczegółowych obliczeń i opracowanie rozwiązań technologicznych gwarantuję nam, że wykonywane instalacje będą pracowały w sposób należyty i niezawodny zapewniając komfort i niskie koszty eksploatacji.

Projekt umożliwia:

  • dostosowanie powierzchni ogrzewań podłogowych, zabezpieczenie przed (często spotykanym)   przegrzewaniem, uzupełnienie niedogrzewów
  • skorzystanie z ogrzewań ściennych/podtynkowych z możliwością chłodzenia
  • wpasowanie zabudów instalacyjnych do aranżacji wnętrz
  • dobór rozwiązań prowadzenia kanałów wentylacji maksymalnie redukujących zabudowy gips-karton
  • obliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku
  • wyznaczenie tras i średnic instalacji
  • uwzględnienie i dobór podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
  • i wiele innych równie istotnych. 

Indywidualnie wykonana dokumentacja projektowa eliminuje komplikacje na etapie realizacji inwestycji, uwzględnia ograniczenia a nawet wymusza wprowadzenie zmian architektonicznych. Nałożony projekt instalacyjny krystalizuje przewidziane rozwiązania i jest najczęściej warsztatem  precyzującym liczne szczegóły. Czas poświęcony na planowanie i koordynację umożliwia czerpanie przyjemności z realizacji budowy, powstawania jej kolejnych etapów i ograniczenie  nie planowanych kosztów.

Zakończony etap projektowania otwiera koordynację prac i ustalenie terminów montażu.

©2020 4DOM Sp. Z o.o. Designed By Other Media